Leeg

In 2019 opnieuw subsidie beschikbaar voor versterking cultuureducatie


Scholen in het vmbo, VSO en praktijkonderwijs kunnen t/m 1 november 2019 weer subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de 10.000 en 50.000 euro voor beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde subsidie.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg