Leeg

Onduidelijkheid over geld werkdrukakkoord


Er is onduidelijkheid over het geld dat schoolbesturen de komende jaren kunnen verwachten in het kader van het werkdrukakkoord. De PO-Raad gaat hierover in gesprek met de minister. In de brief aan de Tweede Kamer spreekt de minister over ‘extra geld’, maar uit de media blijkt het te gaan om een kasschuif: ander geld voor het onderwijs wordt verminderd of komt later beschikbaar.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg