Leeg

Vrouwen kiezen minder vaak voor lerarenopleiding


De populariteit van de lerarenopleidingen bij meisjes daalt, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Koos in de jaren negentig meer dan een kwart van alle meisjes in het hbo voor een lerarenopleiding, inmiddels is dat teruggelopen naar 15 procent. Bij de jongens verloor het onderwijs rond de eeuwwisseling aan populariteit, maar kent sindsdien een stabiele belangstelling.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg