Leeg

Minister Slob wil het Frysk bij Onderwijsinspectie houden (en dus niet overhevelen naar de Provinsje)


Dit schooljaar houdt de Onderwijsinspectie een nieuw thema-onderzoek naar het Fries op school.In het basisonderwijs voldoet 31,7 procent van de scholen aan de kerndoelen Fries. Ruim 21 procent heeft een ontheffing voor Fries schrijfonderwijs, 5 procent heeft een volledig ontheffing.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg