Leeg

Grote verschillen in hoe scholen omgaan met rekenstoornis


Kinderen met een rekenstoornis worden regelmatig op een te laag niveau geplaatst, ondanks dat ze een normale intelligentie hebben. Dat baart deskundigen zorgen. Dyscalculie gaat vaak samen met faalangst. Kinderen die in rekenen heel slecht zijn, krijgen vaak het stempel 'dom'. Ook bij de eindtoets halen ze een lage score voor rekenen, omdat ze geen hulpmiddelen mogen gebruiken.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg