Leeg

Blog | Het hoge aantal dyslexieverklaringen op het havo is nog steeds niet onderzocht


Een interessant onderzoek dat plaatsvond binnen de Staat van het Onderwijs (SVHO) ging over dyslexie. Anna Bosman had gelijk. Veel “dyslexie’ gevallen worden veroorzaakt door slecht lees-spellingsonderwijs, al durft men deze conclusie in de samenvatting van het inspectieonderzoek merkwaardigerwijs niet te trekken.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg