Leeg

Startklassen beperken instroom speciaal onderwijs


Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgt de regio Parkstad Limburg te maken met ‘startklassen’. Doel is dat minder kinderen in het speciaal onderwijs terechtkomen. Een startklas is een plek voor 4-jarige kinderen die een specifieke onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Kenmerkend voor deze kleine groepen is dat het hier gaat om een gezamenlijke aanpak van onderwijs én zorg
Lees Meer

meer nieuws

Leeg