Leeg

Enquête gevolgen herverdeling OAB en 2e jaars bekostiging nieuwkomers


Eerder dit jaar luidde de PO-Raad de noodklok over de financiële gevolgen van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid voor asielzoekersscholen. Minister Slob heeft inmiddels toegezegd de effecten te zullen monitoren. LOWAN en de PO-Raad zijn van mening dat je eerst een nulmeting moet doen, om de werkelijke effecten goed in kaart te brengen.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg