Leeg

Hoe de overgang van de middelbare school anders kan: een tienerschool in Zevenbergen


Het Markland College voert 'verkennende gesprekken' met basisscholen in Zevenbergen om te kijken of de overgang tussen de onderwijsvormen beter kan. Dat leerlingen er moeite mee hebben, zien we op drie vlakken. Het cognitieve deel, dus de inhoud van de vakken, het metacognitieve, dat wil zeggen de planningsvaardigheden van de leerlingen, en de betrokkenheid van de ouders.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg