Leeg

Miljoenen extra voor scholen krimpregio's


Middelbare scholen die kampen met een dalend aantal leerlingen krijgen er extra geld bij. Onderwijsminister Slob maakt de komende jaren tot 48 miljoen euro vrij om te zorgen dat er ook in de plattelandsregio’s een school in de buurt blijft.Ik wil dat regio’s een toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen realiseren dat bestand is tegen krimp en tegelijk goed en bereikbaar is.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg