Leeg

In de jaren vijftig was het lerarentekort nóg nijpender


Een evenwichtige overheidsbegroting noopte bovendien tot soberheid. Wat ook niet meehielp, was dat wettelijk was vastgelegd dat gehuwde vrouwen bij de overheid geen vaste aanstelling mochten hebben. Het betekende dat vrouwen op de dag van hun huwelijk een ontslagbrief konden verwachten. Anno 1954 werd dat verbod in zo’n 140 gevallen omzeild: onderwijzeressen kregen een tijdelijke aanstelling.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg