Leeg

Schoolbesturen met te veel spaargeld krijgen brief van inspectie


Schoolbesturen die met hun reserve boven de signaleringswaarde uitkomen ontvangen dit najaar een brief van de Inspectie van het Onderwijs. In de brief zal de inspectie het bestuur verzoeken in samenspraak met de interne toezichthouder en medezeggenschapsraad na te gaan welk deel van het eigen vermogen aangewend kan worden voor het onderwijs.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg