Leeg

Kamer stemt voor afschaffen bindend studieadvies


Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt het bindend studieadvies (bsa) na het eerste studiejaar op hbo en universiteit afgeschaft. Een meerderheid steunt het voorstel van GroenLinks om het bindend advies, waardoor studenten mogelijk moeten stoppen met hun studie, te vervangen door een niet-bindend advies. Minister Van Engelshoven moet daarover met de onderwijsinstellingen in gesprek, staat in de motie.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg