Leeg

Coronacijfers verder gedaald, meer tests gedaan bij kinderen


De afname van het aantal positieve tests was het kleinst onder 0- tot 17-jarigen. Ook zijn er de afgelopen week meer tests afgenomen onder minderjarigen; die toename was het grootst onder 0- tot 12-jarigen (+14 procent) en onder 13 tot 17-jarigen (+6 procent).
Lees Meer

meer nieuws

Leeg