Leeg

Inloggen bij DUO en onderwijsinspectie vanaf 2022 via eHerkenning


Voor het inloggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs hebben schoolbesturen en scholen vanaf 2022 eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3. Met een brief heeft het Ministerie van OCW hierover bestuurders geïnformeerd. In de brief lees je ook wat je nu al kan doen om je hierop voor te ber...
Lees Meer

meer nieuws

Leeg