Leeg

Extra geld voor aanpak vertragingen voorschoolse educatie


Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren 300 miljoen euro uit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit geld is onder meer bestemd voor het inhalen van vertragingen in de voorschoolse educatie, die zijn opgelopen in de coronaperiode.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg