Leeg

Niet-westerse student behaalt minder studiesucces


Het relatief grote aandeel studenten met een niet-westerse achtergrond zorgt er mede voor dat de rendementen in het Hoger Economisch Onderwijs (HEO) lager zijn dan gemiddeld. De Vereniging Hogescholen komt daarom met een verdiepingsdocument om grip te krijgen op de kwestie en het studentsucces binnen het HEO te vergroten.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg