Leeg

Ondersteuning bij nieuwkomersonderwijs aan Afghaanse kinderen


Op verschillende locaties in Nederland zijn tijdelijke opvanglocaties voor Afghaanse evacués ingericht. De PO-Raad en LOWAN ondersteunen schoolbesturen en gemeenten bij het organiseren van onderwijs voor kinderen van vluchtelingen. Momenteel gaat dat naast Afghaanse evacués ook om kinderen uit de ...
Lees Meer

meer nieuws

Leeg