Leeg

Kuipers over toename zelfdodingen bij jongeren: ‘Heeft ook te maken met herhaald sluiten scholen’


In 2021 hebben meer dan 300 jongeren onder de 30 jaar suïcide gepleegd. Dat is zo'n 15 procent meer dan in de jaren daarvoor. Vooral in de ‘lockdownmaanden’ januari, februari en december was een hoger aantal zelfdodingen te zien.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg