Leeg

Convenant zorgde niet voor structurele oplossingen werkdruk en lerarentekort


Het convenant dat de lerarentekorten en de hoge werkdruk in het voortgezet onderwijs moest tegengaan, heeft niet gezorgd voor structurele oplossingen. Dit kwam door de hoogte van het bedrag -150 miljoen euro in twee jaar tijd- en doordat het om incidenteel geld ging.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg