Leeg

WRR en KNAW: Overheid moet anticiperen op verschillende coronascenario’s


Het is cruciaal dat de overheid voorbereid is op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de COVID-19-pandemie, inclusief het worstcasescenario. Dit kan voorkomen dat overheid en samenleving worden overvallen en ad hoc belangrijke besluiten moeten nemen.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg