Leeg

Onderwijsraad: niet bestuurders maar de overheid moet opleidingskwaliteit bewaken


Niet het bestuur van een universiteit of hogeschool maar de overheid moet toezicht blijven houden op de kwaliteit van de opleiding. Dat moet het uitgangspunt blijven bij een nieuw accreditatiestelsel, zo waarschuwt de Onderwijsraad de Eerste Kamer.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg