Leeg

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden open tot 23 september


Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen tot en met 23 september ondersteuning aanvragen om de resultaten op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg