Leeg

Netwerk Informatiemanagement po/vo: verder kijken dan architectuur


Met gegevens over leerlingen, schoolresultaten en management zijn scholen echte informatieknooppunten. Hoe organiseer je al die informatie op een goede manier en hoe geef je sturing aan de toenemende digitalisering binnen het funderend onderwijs? Met het Netwerk Informatiemanagement po/vo gaan we met deze vragen aan de slag.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg