Leeg

Veel leerlingen hebben baat bij leesgesprekken binnen de Bibliotheek op school


Veel leesconsulenten van de Bibliotheek op school voeren leesgesprekken met leerlingen. Het gesprek is bedoeld om leerlingen leesmateriaal aan te reiken dat past bij hun leeservaringen en voorkeuren. De leesconsulent koppelt de bevindingen uit de leesgesprekken terug aan de leerkracht.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg