Leeg

Meisjes krijgen lager schooladvies


Tot en met het schooljaar 2018-2019 kregen jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool een vergelijkbaar advies voor het voortgezet onderwijs. In de twee schooljaren daarna pakte het definitieve schooladvies voor meisjes echter lager uit en namen de sekseverschillen toe. The post Meisjes krijg...
Lees Meer

meer nieuws

Leeg