Leeg

Noord-Brabant: grote fusie onderwijs en kinderopvang voor meer kansengelijkheid


Per 1 januari 2023 fuseren vier Brabantse onderwijsorganisaties met de Kinderopvanggroep. Door hun krachten te bundelen verwachten de organisaties beter te kunnen aansluiten bij de ambitie van het kabinet om een rijke schooldag voor kinderen te realiseren.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg