Leeg

Onderwijsbesturen moeten beter financieel plannen en transparanter rapporteren


Reserves zijn noodzakelijk om risico’s op te vangen, maar het is niet wenselijk dat in toenemende mate middelen vast komen liggen en niet besteed worden aan onderwijs. Er lijkt sprake van een brede tendens van nogal voorzichtig begroten. Leerlingen en studenten in Nederland verdienen onderwijs van blijvend goede kwaliteit. Daarvoor moet de school of instelling financieel gezond zijn.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg