Leeg

OPROEP: Meld by Omrop Fryslân lesuitval op middelbare scholen


Moet het middelbaar onderwijs in Fryslân steeds vaker leerlingen naar huis sturen, omdat er geen leraren beschikbaar zijn? Dan gaat het niet alleen om ziekte van een docent, maar ook om dat de school onvoldoende leerkrachten heeft om alle gaten in het lesrooster te vullen.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg