Leeg

Eindtoetsscores blijven stabiel, en dat zegt vrij weinig over de onderwijskwaliteit


De gemiddelde eindtoetsscores blijven door de jaren heen nagenoeg stabiel. Zo’n trend zegt vrij weinig over de onderwijskwaliteit. Dat komt vooral omdat de eindtoets alleen kijkt naar de prestaties van leerlingen op taal en rekenen. Onderwijskwaliteit is veel meer dan dat. Lokale ontwikkelingen en de populatie leerlingen bepalen mede de gemiddelde eindtoetsscores.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg