Leeg

Kamer wil meer passend onderwijsgeld in de klas


Waarom moet al dat geld worden opgespaard? En zijn al die uitgaven voor directies, raden van toezicht, personeel en huisvesting van samenwerkingsverbanden nu werkelijk allemaal wel nodig? Het signaal van de Kamer is duidelijk. De politiek heeft genoeg van de passend onderwijsbureaucratie en wil waar – lees: goed onderwijs en zorg – voor ons belastinggeld.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg