Leeg

Opleidingen

Hieronder vindt u meer informatie over de diverse opleidingen in het onderwijs.

Ondersteunend Personeel voor in de Klas

Onderwijsondersteunend personeel werkt nauw samen met de leraar. Samen zorg je ervoor dat de klas optimaal les krijgt. Bijvoorbeeld door leerlingen met een kleine achterstand de nodige extra aandacht te kunnen geven. In het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs kun je aan de slag als onderwijsassistent, lerarenondersteuner of klassenassistent.

Klik hier voor de Opleidingsinformatie voor Onderwijsassistent

Leraar

Voor alle typen onderwijs geldt dat je vanuit diverse situaties leraar kunt worden. Om te bepalen welke informatie voor jou van toepassing is, vragen we je allereerst om aan te geven of je wel of geen lesbevoegdheid hebt.

Ik heb al een lesbevoegdheid

Ik heb geen lesbevoegdheid

Schooldirectie / Management

Steeds meer schoolbesturen bezinnen zich op de vraag hoe vorm te geven aan managementtalent. In plaats van te wachten tot zich een vacature voordoet, die dan moeilijk ingevuld kan worden, wordt er intern naar gestreefd om geinteresseerde en talentvolle medewerkers voor te bereiden op een leidinggevende functie. Een afgeronde schoolleidersopleiding of de bereidheid om zo'n opleiding te volgen is dan ook wenselijk om in aanmerking te komen voor een managementpositie.

Klik hier voor meer informatie
Leeg