Leeg

Nieuws

 • Vader van twee dochters in actie tegen het lerarentekort
  Jeroen de Glas, vader van twee dochters die vier dagen les krijgen, komt in actie tegen het lerarentekort. Hij roept andere ouders op naar het Malieveld te komen en een handhavingsverzoek te doen bij de leerplicht in hun gemeente. Vorige week lanceerde De Glas de website geenvierdaagse.nl waarin hij alle actie-tips deelt met ouders. 20-02
 • Lelystad telt meeste leerlingen die al maanden thuis zitten
  In Lelystad gingen vorig schooljaar vijf op de duizend leerlingen al langer dan drie maanden niet naar school, in totaal 64 leerlingen. Daarmee telt deze gemeente relatief gezien de meeste ‘thuiszitters‘ van Nederland. Den Haag telt 4,6 thuiszitters op duizend leerlingen en Rotterdam 2,3. Dat blijkt uit gegevens van het Ministerie van Onderwijs. 20-02
 • Breuken moeilijk? Welnee, elk kind kan het [Opinie]
  Tot op heden wordt er te weinig gerept over het feit dat het probleem in het rekenonderwijs een voortvloeisel is van het feit dat kinderen onvoldoende rekenvaardigheid bezitten als zij de basisschool verlaten. Het afschaffen van breuken of kinderen aan nog meer toetsen onderwerpen zal hen niet helpen verder te komen. Kinderen wordt van begin af aan niet goed aangeleerd hoe zij moeten rekenen. 20-02
 • Cito-scores zeggen weinig over schoolkwaliteit
  De gemiddelde Cito-score van een basisschool zegt meer over leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Volgens het CPB moet de verklaring van de verschillen voor een groot deel gezocht worden in verschillen in achtergrond van de leerlingpopulatie, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en de kenmerken en prestaties van medeleerlingen, 20-02
 • Gemeente Alphen/Rijn zet in op sociale veiligheid op voortgezet onderwijs
  Burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Han de Jager ondertekenden samen met VO-scholen, Halt en het OM het convenant Schoolveiligheid. Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en –vaardigheden op, ze ontmoeten ook andere jongeren en leren hoe de samenleving in elkaar zit. Wat zijn de gebruikelijke normen, waarden en omgangsvormen die de leerlingen meekrijgen? 19-02
 • Project waar we heel erg trots op zijn
  Het is een uniek project in Nederland want er is niets vergelijkbaars. Nu werken groepsleerkrachten en docenten HVO en GVO samen bij de lessen Hallo Wereld. Hierin worden godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs, burgerschap, sociaal emotionele vorming en geestelijke stromingen worden aangeboden. 19-02
 • Verplicht samenwerkingsverband passend onderwijs geboren uit wantrouwen
  Wat gebeurt er als de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs niet langer wettelijk verplicht worden? Als scholen zelf mogen uitzoeken in welke samenwerkingsvorm ze passend onderwijs realiseren? Minister Slob zegt geen nee. Maar hij vindt het absoluut nog te vroeg om ja te zeggen. Wacht eerst maar de evaluatie af. 19-02
 • Vóór 20 maart aanmelden voor Lang Leve de Muziek Wedstrijd
  De Lang Leve de Muziek Wedstrijd is een muzikale wedstrijd voor groepen 6 en 7 waarbij de klas een originele muzikale act bedenkt van anderhalve minuut. Klassen strijden daarbij om een plekje in de grootste schoolband van Nederland die mag optreden tijdens het Kerst Muziek Gala 2019 voor Koningin Maxima. 19-02
 • Stop met sorteren van leerlingen
  Onderwijswetenschapper Louise Elffers pleit er voor te stoppen met het vroege sorteren van kinderen over verschillende niveaus voortgezet onderwijs. Het schooladvies moet volgens haar minder gewicht krijgen en er moeten meer overstapmomenten komen. Volgens haar leidt dat schooladvies altijd tot ongelijke kansen voor leerlingen met hetzelfde prestatieniveau. 19-02
 • Verleden van migranten moet meer nadruk krijgen in geschiedenisles
  In de geschiedenisles moet meer aandacht komen voor internationale geschiedenis, zodat Nederlandse ontwikkelingen in een breder perspectief staan en ook leerlingen met een migrantenachtergrond zich kunnen vinden in het onderwijs. Daarvoor pleit de vakvereniging van geschiedenisleraren (VNG Kleio). 19-02

meer nieuws

Leeg