Leeg

Nieuws

 • Sectorraden uiten kritiek op wetsvoorstel lerarenregister
  De Tweede Kamer debatteert naar verwachting op woensdag 5 oktober, de Dag van de Leraar, over de invoering van het lerarenregister. De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben hun bedenkingen bij het register. Zij hebben daarom in de aanloop naar het debat een brief naar de Kamer gestuurd met een aantal ... 28-09
 • Bekostiging nieuwe middelbare school in Den Haag terecht geweigerd
  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft terecht geweigerd om een Haagse middelbare school van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam te bekostigen. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. 28-09
 • Lespakket Zwarte Piet zorgt voor ophef, maar wat is het precies?
  Er is ophef ontstaan over het lespakket dat de stichting 'Nederland Wordt Beter' wil verspreiden op de basisscholen in onder meer Maassluis. Meerdere partijen, zoals de Groep Bontes/Van Klaveren in de Tweede Kamer en de jongerenafdeling van de VVD in de regio Rijnmond hebben er vragen over gesteld. 28-09
 • Meer oog voor taalstoornissen
  De taalontwikkeling van jonge kinderen loopt groot gevaar doordat binnen de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) expertise ontbreekt om taalstoornissen te herkennen en adequaat aan te pakken. Hierdoor missen VVE-programma’s hun doel en dreigt een kwetsbare groep kinderen leer- en gedragsproblemen te ontwikkelen. 28-09
 • Scholen mogen geen Turks strijdtoneel worden
  De Turkse politieke arena mag zich niet verplaatsen naar Nederlandse scholen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de SP over de onrust rond scholen die in de Turkse gemeenschap in verband worden gebracht met de beweging van de geestelijke Fethullah Gülen. 28-09

Welkom op het SchoolLeidersNet.nl

Schoolleidersnet.nl is het ultieme nieuwsportaal voor scholen, onder andere gemaakt voor leden van de AVS en CNV en voor schoolmanagers, het schoolmanagement, schoolleiders en schooldirecteuren. Op een snelle en overzichtelijke manier kunt u hier interessante artikelen over het onderwijsvak, schoolleiders en het schoolmanagement vinden. U vindt op Schoolleidersnet.nl onder andere de meest interessante websites uit het onderwijsvak, welke kunnen worden opgegeven door het schoolmanagement, de schooldirectie, schoolleiders en schoolmanagers. Kort samengevat is Schoolleidersnet.nl gevuld door de hoogst beslissingsbevoegde personen uit de onderwijssector.

Verder kunt u op Schoolleidersnet.nl terecht voor het laatste school- en onderwijsnieuws uit de onderwijssector, de meest vertrouwde school-toeleverancieren, opleidingen, vacatures en onderwijsmaterialen.

Omdat de beslissingsbevoegde personen in kwestie zelf kunnen aangeven wat zij vertrouwde toeleverancieren vinden, wordt er een makkelijke en overzichtelijke pagina gemaakt met uitsluitend de meest vertrouwde toeleveranciers uit de praktijk. Dit zodat zij op een betrouwbare manier bij hun doelgroep en afzetgebied binnen kunnen komen.

meer nieuws

28-09-2016 | Leraren moeten meer samenwerken
28-09-2016 | Lerarentekort Amsterdam stijgt komende jaren flink
28-09-2016 | Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs
27-09-2016 | Dyslexieconferentie 17 november 2016
27-09-2016 | Kinderpostzegels raken uit de gratie
27-09-2016 | Chantal Janzen geeft startschot Kinderpostzegelactie
27-09-2016 | Stel keuze voor voortgezet onderwijs nog even uit
27-09-2016 | Campagne moet depressie bespreekbaar maken, vooral onder jeugd
27-09-2016 | [EduAd] Voor Altijd Jong! bij Kwintessens
27-09-2016 | School mag Nederlandse leerling met dreadlocks niet weigeren
26-09-2016 | Minister Asscher: team tegen pesten op de werkvloer
26-09-2016 | Baudet wil docenten beter betalen
26-09-2016 | [EduAd] Schooltv.nl, meer dan 10.000 educatieve video’s
25-09-2016 | 'Anti-Zwarte Piet indoctrinatie van schoolkinderen'
24-09-2016 | Scholen in krimpregio's moeten water bij de wijn doen
24-09-2016 | Leren van elkaar door Estafette Passend onderwijs
23-09-2016 | Gratis lespakket samenwerken, talentontwikkeling en bewegenvoor groep 6
23-09-2016 | Nieuwe bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen
23-09-2016 | Maanden op wachtlijst met autistisch kind, 'bang voor nieuwe crisis'
23-09-2016 | VVN en Samsung lanceren virtual reality game Beat the Street
23-09-2016 | Scholen voorkomen massale vechtpartij
22-09-2016 | De Dag van de Zorgcoördinator 2016: Regie… Bij wie?
22-09-2016 | Iris: een WhatsApp-spel over pesten
22-09-2016 | Programmeerkrant voor kinderen
22-09-2016 | 'Bezuinigingen onderwijs moeten van tafel'
22-09-2016 | Nieuwe financiering aanpak voortijdig schoolverlaten
21-09-2016 | Opvoedvraag - Wat te doen met een klikkend kind?
21-09-2016 | Verzuimcijfers voortgezet onderwijs 2015 nagenoeg gelijk gebleven
21-09-2016 | Kurio en WizeNoze geven kinderen een beter internet
21-09-2016 | Kabinet bezuinigt op lumpsum scholen
Leeg