Leeg

Nieuws

 • Veel subsidieaanvragen passend onderwijs
  Van de 152 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben er 147 een (gezamenlijke) subsidieaanvraag ingediend om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in hun regio verder vorm te geven. Er is volgens het ministerie sprake van ‘een grote diversiteit aan keuzes voor doelgroepen en doelstellingen bij de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd’. 24-04
 • Minister Slob: Examens VMBO Maastricht dit jaar wél op orde
  De kwaliteit van de schoolexamens bij het VMBO Maastricht is dit jaar op orde, en alle examens zijn goed afgerond door de leerlingen. Slob maakt zich wel zorgen over de lesuitval, maar benadrukt dat de school alles op alles zet om de problemen op te vangen. 24-04
 • Meer ondersteuners op basisschool in bijna alle regio’s
  In de regio Zuid- & Midden-Drenthe hebben scholen in het BaO en SBO dit schooljaar verhoudingsgewijs het meeste onderwijsondersteunend personeel (oop) erbij gekregen. Bij het (voortgezet) speciaal onderwijs laat de regio IJssel en Rijn de grootste groeistuip in ondersteuners zien. In totaal kreeg het PO er dit schooljaar bijna 2750 voltijd ondersteuners bij (+13 procent). 24-04
 • ‘Een derde budget omstreden Haga Lyceum ging naar directeur en familie’
  De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst meldt in een geheime rapportage dat bijna een derde van het schoolbudget van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam in 2018 opging aan drie familieleden die werkzaam zijn op het lyceum, dat meldt NRC. 24-04
 • VVD stelt vrijheid van onderwijs ter discussie
  VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kan zich voorstellen dat de vrijheid van onderwijs, zoals die geldt in Nederland, wordt beperkt. In een discussiestuk over de koers van zijn partij schrijft Dijkhoff dat er ingegrepen moet worden als er salafistische scholen worden opgericht met een beroep op die vrijheid van onderwijs. 24-04

Welkom op het SchoolLeidersNet.nl

Welkom op het SchoolLeidersNet.nl, de website van de stichting Nederlandse Schoolleiders.
 
Schoolleidersnet.nl is het overkoepelende portaal waar de deelnemers van de stichting Nederlandse schoolleiders alle belangrijke feiten vinden voor hun onderwijsinstelling. Voor de schoolleiders van alle soorten onderwijsinstellingen het nieuwsportaal voor scholen, wat onder andere gemaakt voor leden van de AVS en CNV schoolleiders. De onderwijsbestuurders / schoolleiders kunnen hier op een snelle en overzichtelijke manier interessante nieuws artikelen vinden over het onderwijs vak, over schoolleiders en het schoolmanagement. De schoolleiders vinden op de website van de stichting Nederlandse schoolleiders onder andere de meest interessante websites uit het onderwijs vak, omdat de stichting Nederlandse schoolleiders zeer nou samenwerkt met haar deelnemers vinden de schoolleiders alle belangrijke websites voor hun onderwijsinstelling samengebundeld op hun eigen platform. Kort samengevat is Schoolleidersnet.nl de belangrijkste nieuwsbron voor de schoolleiders voor alle soorten onderwijs.

Verder kunnen de schoolleiders van de stichting Nederlandse Schoolleiders hier terecht voor het laatste school- en onderwijsnieuws, opleidingen, en vacatures voor de schoolleiders uit de onderwijssector, zij vinden het ook erg belangrijk om hun vertrouwde leveranciers te vinden voor hun instelling , http://www.schoolleidersnet.nl/leveranciers waar uitsluitend de meest vertrouwde school-toeleveranciers te vinden zullen zijn.
 

meer nieuws

24-04-2019 | Verkeersongevallen nemen toe, maar middelbare scholen doen weinig aan verkeersles
23-04-2019 | Waarom jongeren slecht slapen (en wat je daar als ouder aan kan doen)
23-04-2019 | Wanneer eindtoets groep 8 afnemen?
23-04-2019 | Weblessen Oorlog in Hoorn
23-04-2019 | Hebben leerlingen extreme standpunten in de klas? Kap ze niet af, maar geef ze de ruimte
23-04-2019 | Leerlingen VMBO Maastricht houden hart vast voor examens
23-04-2019 | Leerlingen VMBO Maastricht houden hart vast voor examens
20-04-2019 | Montaigne lyceum wint ConjunctuurBekerStrijd
20-04-2019 | VO-raad wijzigt standpunt: vmbo-leerlingen toch welkom op havo
20-04-2019 | Leerlingen Harmenshof ronden wiskundelessen op Lingeborgh succesvol af
20-04-2019 | Fundamentele vragen over examens en toetsing in het voortgezet onderwijs
20-04-2019 | Fundamentele vragen over examens en toetsing in het voortgezet onderwijs
20-04-2019 | Kleuters op Nijmeegse school kunnen geen cadeau voor Moederdag maken: juf is te druk
19-04-2019 | De Zeeuws-Vlaanderenwet moet de uittocht van leerlingen naar België stoppen
19-04-2019 | Weinig animo onder leraren voor cursus herkennen radicalisering
19-04-2019 | Controle met drugshonden op school ’hoort erbij’
19-04-2019 | Blog | Groeivergaderingen
19-04-2019 | Wat vinden leerlingen van integrale kindcentra?
19-04-2019 | Kinderen op de basisschool moeten minder les krijgen
18-04-2019 | Nieuw programma 'Scholen besparen energie'
18-04-2019 | Voortgezet Leren
18-04-2019 | Advies: laat vmbo-ers met extra vak toe op havo
18-04-2019 | ACM: vervolgonderzoek overname Iddink
18-04-2019 | Het weer in de meivakantie
18-04-2019 | Kinderen stoppen onderbroeken in de grond
18-04-2019 | Magazine Veilig over meldcode kindermishandeling
18-04-2019 | Honderdvijftig Overijsselse scholen ontvangen gratis matzes voor het klassikale paasontbijt
18-04-2019 | Tegenwoordig verhuizen ouders voor een populaire school, dat gaat ver [column]
17-04-2019 | 9502 kilometer reizen om naar de Internationale Pabo te kunnen, in Meppel
17-04-2019 | Recordaantal scholen doet mee met de ‘Dag van Gezonde Schoolkantine’

Nieuws

 • Veel subsidieaanvragen passend onderwijs
  Van de 152 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben er 147 een (gezamenlijke) subsidieaanvraag ingediend om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in hun regio verder vorm te geven. Er is volgens het ministerie sprake van ‘een grote diversiteit aan keuzes voor doelgroepen en doelstellingen bij de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd’. 24-04
 • Minister Slob: Examens VMBO Maastricht dit jaar wél op orde
  De kwaliteit van de schoolexamens bij het VMBO Maastricht is dit jaar op orde, en alle examens zijn goed afgerond door de leerlingen. Slob maakt zich wel zorgen over de lesuitval, maar benadrukt dat de school alles op alles zet om de problemen op te vangen. 24-04
 • Meer ondersteuners op basisschool in bijna alle regio’s
  In de regio Zuid- & Midden-Drenthe hebben scholen in het BaO en SBO dit schooljaar verhoudingsgewijs het meeste onderwijsondersteunend personeel (oop) erbij gekregen. Bij het (voortgezet) speciaal onderwijs laat de regio IJssel en Rijn de grootste groeistuip in ondersteuners zien. In totaal kreeg het PO er dit schooljaar bijna 2750 voltijd ondersteuners bij (+13 procent). 24-04
 • ‘Een derde budget omstreden Haga Lyceum ging naar directeur en familie’
  De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst meldt in een geheime rapportage dat bijna een derde van het schoolbudget van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam in 2018 opging aan drie familieleden die werkzaam zijn op het lyceum, dat meldt NRC. 24-04
 • VVD stelt vrijheid van onderwijs ter discussie
  VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kan zich voorstellen dat de vrijheid van onderwijs, zoals die geldt in Nederland, wordt beperkt. In een discussiestuk over de koers van zijn partij schrijft Dijkhoff dat er ingegrepen moet worden als er salafistische scholen worden opgericht met een beroep op die vrijheid van onderwijs. 24-04
Leeg