Leeg

Nieuws

 • PO-Raad stimuleert samenspel schoolbesturen, schoolleiders en intern toezicht
  Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs. 20-02
 • Vader van twee dochters in actie tegen het lerarentekort
  Jeroen de Glas, vader van twee dochters die vier dagen les krijgen, komt in actie tegen het lerarentekort. Hij roept andere ouders op naar het Malieveld te komen en een handhavingsverzoek te doen bij de leerplicht in hun gemeente. Vorige week lanceerde De Glas de website geenvierdaagse.nl waarin hij alle actie-tips deelt met ouders. 20-02
 • Lelystad telt meeste leerlingen die al maanden thuis zitten
  In Lelystad gingen vorig schooljaar vijf op de duizend leerlingen al langer dan drie maanden niet naar school, in totaal 64 leerlingen. Daarmee telt deze gemeente relatief gezien de meeste ‘thuiszitters‘ van Nederland. Den Haag telt 4,6 thuiszitters op duizend leerlingen en Rotterdam 2,3. Dat blijkt uit gegevens van het Ministerie van Onderwijs. 20-02
 • Breuken moeilijk? Welnee, elk kind kan het [Opinie]
  Tot op heden wordt er te weinig gerept over het feit dat het probleem in het rekenonderwijs een voortvloeisel is van het feit dat kinderen onvoldoende rekenvaardigheid bezitten als zij de basisschool verlaten. Het afschaffen van breuken of kinderen aan nog meer toetsen onderwerpen zal hen niet helpen verder te komen. Kinderen wordt van begin af aan niet goed aangeleerd hoe zij moeten rekenen. 20-02
 • Cito-scores zeggen weinig over schoolkwaliteit
  De gemiddelde Cito-score van een basisschool zegt meer over leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Volgens het CPB moet de verklaring van de verschillen voor een groot deel gezocht worden in verschillen in achtergrond van de leerlingpopulatie, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en de kenmerken en prestaties van medeleerlingen, 20-02

Welkom op het SchoolLeidersNet.nl

Welkom op het SchoolLeidersNet.nl, de website van de stichting Nederlandse Schoolleiders.
 
Schoolleidersnet.nl is het overkoepelende portaal waar de deelnemers van de stichting Nederlandse schoolleiders alle belangrijke feiten vinden voor hun onderwijsinstelling. Voor de schoolleiders van alle soorten onderwijsinstellingen het nieuwsportaal voor scholen, wat onder andere gemaakt voor leden van de AVS en CNV schoolleiders. De onderwijsbestuurders / schoolleiders kunnen hier op een snelle en overzichtelijke manier interessante nieuws artikelen vinden over het onderwijs vak, over schoolleiders en het schoolmanagement. De schoolleiders vinden op de website van de stichting Nederlandse schoolleiders onder andere de meest interessante websites uit het onderwijs vak, omdat de stichting Nederlandse schoolleiders zeer nou samenwerkt met haar deelnemers vinden de schoolleiders alle belangrijke websites voor hun onderwijsinstelling samengebundeld op hun eigen platform. Kort samengevat is Schoolleidersnet.nl de belangrijkste nieuwsbron voor de schoolleiders voor alle soorten onderwijs.

Verder kunnen de schoolleiders van de stichting Nederlandse Schoolleiders hier terecht voor het laatste school- en onderwijsnieuws, opleidingen, en vacatures voor de schoolleiders uit de onderwijssector, zij vinden het ook erg belangrijk om hun vertrouwde leveranciers te vinden voor hun instelling , http://www.schoolleidersnet.nl/leveranciers waar uitsluitend de meest vertrouwde school-toeleveranciers te vinden zullen zijn.
 

meer nieuws

19-02-2019 | Gemeente Alphen/Rijn zet in op sociale veiligheid op voortgezet onderwijs
19-02-2019 | Project waar we heel erg trots op zijn
19-02-2019 | Verplicht samenwerkingsverband passend onderwijs geboren uit wantrouwen
19-02-2019 | Vóór 20 maart aanmelden voor Lang Leve de Muziek Wedstrijd
19-02-2019 | Stop met sorteren van leerlingen
19-02-2019 | Verleden van migranten moet meer nadruk krijgen in geschiedenisles
19-02-2019 | De Citotoets hoort in het rijtje van de videorecorder en walkman: ooit nuttig, nu niet meer [Opinie]
19-02-2019 | Eten op school: eigen eten mee of lunch van school?
19-02-2019 | Zeeuwse basisscholen scoren het beste op de eindtoets
18-02-2019 | Educatieboeren richten pijlen op pubers
18-02-2019 | Onderwijsprijs voor tussenjaar van Stedelijk Gymnasium Nijmegen
18-02-2019 | Staring College rondt onderzoek af: deze week duidelijkheid over porno kijkende docent
18-02-2019 | Onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren
18-02-2019 | VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's
18-02-2019 | Scholieren vergaderen over drie voorstellen
18-02-2019 | Stiekem gefilmd worden in de klas: 'Ik heb nu een andere baan'
18-02-2019 | On parle français, wir sprechen Deutsch klinkt het steeds vaker op de basisschool
17-02-2019 | School moet eigen leerling geheim gunnen [Opinie]
17-02-2019 | Gemeente Lelystad gaat lerarentekort te lijf met actieplan
17-02-2019 | Regionale versnelling moet aantal thuiszitters terugdringen
17-02-2019 | Oproep: stap bij lesuitval naar leerplichtambtenaar
16-02-2019 | Onderzoek naar bestrijding hitte op scholen Brunssum
16-02-2019 | Nog geen locatie voor islamitische school
16-02-2019 | Lelystad: Brede steun voor Klusklasidee van D66
16-02-2019 | Klusklas voor leerling die niet zo goed leert rukt op
16-02-2019 | Salaris leraar op Nederlandse scholen te laag?
16-02-2019 | Slob weerlegt kritiek op predicaat Excellent
16-02-2019 | Aantal leerplichtigen dat langdurig thuis zit opnieuw gestegen
16-02-2019 | Kleuters een uurtje Engelse les? Stop er maar mee
15-02-2019 | Betrokken docenten zien hun school ten onder gaan [Opinie]

Nieuws

 • PO-Raad stimuleert samenspel schoolbesturen, schoolleiders en intern toezicht
  Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs. 20-02
 • Vader van twee dochters in actie tegen het lerarentekort
  Jeroen de Glas, vader van twee dochters die vier dagen les krijgen, komt in actie tegen het lerarentekort. Hij roept andere ouders op naar het Malieveld te komen en een handhavingsverzoek te doen bij de leerplicht in hun gemeente. Vorige week lanceerde De Glas de website geenvierdaagse.nl waarin hij alle actie-tips deelt met ouders. 20-02
 • Lelystad telt meeste leerlingen die al maanden thuis zitten
  In Lelystad gingen vorig schooljaar vijf op de duizend leerlingen al langer dan drie maanden niet naar school, in totaal 64 leerlingen. Daarmee telt deze gemeente relatief gezien de meeste ‘thuiszitters‘ van Nederland. Den Haag telt 4,6 thuiszitters op duizend leerlingen en Rotterdam 2,3. Dat blijkt uit gegevens van het Ministerie van Onderwijs. 20-02
 • Breuken moeilijk? Welnee, elk kind kan het [Opinie]
  Tot op heden wordt er te weinig gerept over het feit dat het probleem in het rekenonderwijs een voortvloeisel is van het feit dat kinderen onvoldoende rekenvaardigheid bezitten als zij de basisschool verlaten. Het afschaffen van breuken of kinderen aan nog meer toetsen onderwerpen zal hen niet helpen verder te komen. Kinderen wordt van begin af aan niet goed aangeleerd hoe zij moeten rekenen. 20-02
 • Cito-scores zeggen weinig over schoolkwaliteit
  De gemiddelde Cito-score van een basisschool zegt meer over leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Volgens het CPB moet de verklaring van de verschillen voor een groot deel gezocht worden in verschillen in achtergrond van de leerlingpopulatie, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en de kenmerken en prestaties van medeleerlingen, 20-02
Leeg