Leeg

De overheid moet weekendscholen juist stimuleren


Uit wetenschappelijke studies blijkt al jaren dat onderwijs in de moedertaal het leren van een tweede taal niet belemmert, maar er juist een positieve invloed op heeft. Hoe beter een kind is in de eerste taal, hoe beter het zich een tweede taal eigen kan maken. Dat zou er zelfs voor pleiten om jonge kinderen met een migratieachtergrond eerst les te geven in de eigen taal.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg