Leeg

Deel van leerlingen heeft baat bij schrappen eindexamens


Het schrappen van de eindexamens in het voortgezet onderwijs zonder aanvullende maatregelen pakt goed uit voor meisjes, leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond en leerlingen met middelbaar en laagopgeleide ouders.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg