Leeg

Krijg inzicht in de effecten van COVID19 voor jouw leerlingen


Het Nationaal Cohort Onderzoek biedt bestuurders en schoolleiders de mogelijkheid schoolspecifieke informatie te krijgen over de ontwikkeling van hun leerlingen in deze corona-tijden. Ook krijg je, als deelnemer aan dit LVS-project, handreikingen over effectieve praktijken in de huidige omstandigheden.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg