Leeg

Meer pilots met specialisaties binnen brede pabo-opleiding


Het aantal proefprojecten om binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie in te bedden, wordt uitgebreid van zes naar acht.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg