Leeg

Lerarentekort bij tekortvakken heeft meerdere oorzaken


In 2025 wordt in het voortgezet onderwijs een extra tekort aan leraren verwacht van ruim 1.260 fte. Met name de tekortvakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, klassieke talen, Duits, Frans en Nederlands lijden onder het tekort. In opdracht van het ministerie van OCW ....
Lees Meer

meer nieuws

Leeg