Leeg

Afval scheiden in de klas, de normaalste zaak vóór de wereld


De Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, heeft een motie overhandigd aan schoolbestuur SPO Utrecht om aandacht te vragen voor het gescheiden afvoeren van afval. SPO Utrecht nam de motie in ontvangst namens de PO-Raad, waarmee wij de oproep van de Plastic Soup Surfer ondersteunen: afval scheiden in de klas, de normaalste zaak vóór de wereld.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg