Leeg

Onderzoek bijzondere bekostiging in het primair en speciaal onderwijs


Net zoals vorig jaar voert de inspectie ook dit jaar bij een deel van de besturen in het primair en speciaal onderwijs een onderzoek uit naar de rechtmatige verkrijging van bijzondere bekostiging. Dit doen we in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We voeren het onderzo...
Lees Meer

meer nieuws

Leeg