Leeg

Dashboard schoolverlaters vso en pro


In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een dashboard samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro). Het betreft de arbeidsmarktkenmerken van zes cohorten: uitstromers uit de schooljaren 2013/'14 tot en met 2018/'19.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg