Leeg

Wegvallen vordering OCW kan leiden tot bezuinigingen in het onderwijs


De wet vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat op 1 januari 2023 in. Op dat moment vervalt een jaarlijkse vordering van de schoolorganisaties op OCW. De PO-Raad heeft meerdere malen bij OCW benadrukt dat het wegvallen van deze vordering een fors negatief effect heeft op de v...
Lees Meer

meer nieuws

Leeg