Leeg

Blijvend online lesgeven bedreigt het sociale karakter van het academisch onderwijs


De Landelijke Studentenvakbond vreest dat instellingen ook op de lange termijn hun lessen digitaal zullen aanbieden. Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, betwijfelt of online onderwijs wel zo efficiënt is als het lijkt.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg