Leeg

Kamervragen over buitengym op basisschool in Rijnsaterwoude


IKC Het Woud in Rijnsaterwoude gymt alleen nog maar buiten. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) heeft naar aanleiding van een artikel in deze krant over deze vorm van bewegingsonderwijs schriftelijke vragen gesteld aan Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg