Leeg

Onderwijsraad wil strakker toezicht op scholen


Het onderwijstoezicht moet strakker. De overheid dient daarom duidelijke en meetbare doelen op te stellen waaraan het onderwijs moet voldoen. En onderwijsinspecteurs gaan veel vaker in de klas kijken hoe het staat met de kwaliteit van het onderwijs.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg