Leeg

Coronadraaiboeken: gebruik uw eigen ervaring als bron voor veilig werken en leren op school


De school als fysieke plaats om elkaar te ontmoeten, te leren en te werken kan niet genoeg op waarde worden geschat. De coronapandemie maakte dat pijnlijk duidelijk. Tegelijkertijd waken schoolbestuurders over de veiligheid en gezondheid van hun leerlingen en werknemers. Daarin zijn onder meer de Arbowetgeving, het Bouwbesluit en het Burgerlijk Wetboek maatgevend.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg