Leeg

Regeringspartijen willen strenger toezicht op aanpak kennisveiligheid door universiteiten


Kennisinstellingen zijn opgeroepen om al hun geledingen te onderwerpen aan een risicoanalyse betreffende kennisveiligheid. Universiteitsbestuurders vinden dat soms overdreven, wat de VVD en het CDA niet geruststelt. Zij roepen op om niet alleen de uitkomst maar ook de aanpak van de risicoanalyses door universiteiten te onderwerpen aan een externe audit. De minister heeft daar oren naar.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg