Leeg

Effectmeting kansrijke interventies in het primair en voortgezet onderwijs officieel van start


Onderlinge kennismaking en productieve werksessies markeerden de officiële start van het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’. Betrokkenen van alle dertien projecten kwamen maandag 26 september bijeen: zowel de interventieaanbieders, als de onderzoekers die per interventie de effectmeting gaan uitvoeren.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg