Leeg

Voorstel bonden voor andere wijze cao-onderhandelingen lost echte problemen niet op


In een gezamenlijke verklaring die op 28 september openbaar werd gemaakt maken de onderwijsbonden zich hard voor het terugdraaien van de decentralisatie van de onderhandelingen over de primaire arbeidsvoorwaarden in het funderend onderwijs. Zij pleiten voor rechtstreekse onderhandelingen met de minister (in plaats van met de werkgevers) over het salaris van het onderwijspersoneel.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg